Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 68.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze 2020 roku

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Informacje

Rejestr zmian