Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 79.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze 2019 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian