Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
10.04.2019 23.04.2019 Podinspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego Szczegóły
10.04.2019 23.04.2019 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Szczegóły
07.01.2019 21.01.2019 Młodszy referent ds. gospodarki odpadami Szczegóły
10.07.2018 24.07.2018 Inspektor ds. promocji, zdrowia i sportu Szczegóły
04.04.2018 19.04.2018 Dyrektor Szczegóły
10.01.2018 25.01.2018 Podinspektora ds. Świadczeń Wychowawczych Szczegóły
05.10.2017 23.10.2017 Inspektor ds. personalnych Szczegóły
03.10.2017 19.10.2017 Administrator Szczegóły
15.05.2017 02.06.2017 Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Szczegóły
12.05.2017 29.05.2017 Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Gminy Szczegóły
« 1 2 »