Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
01.07.2020 14.07.2020 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4, Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKACH Szczegóły
19.06.2020 06.07.2020 Budowa skateparku w miejscowości Sadki Szczegóły
21.05.2020 08.06.2020 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki – Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Szczegóły
30.04.2020 15.05.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 090207C w miejscowości Liszkówko Szczegóły
17.04.2020 04.05.2020 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Broniewo Szczegóły
28.10.2019 13.11.2019 Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach Szczegóły
01.10.2019 16.10.2019 Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach Szczegóły
21.08.2019 05.09.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulica Tomyślaka w Sadkach – etap 1 Szczegóły
20.08.2019 04.09.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 090209C Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 1430 mb Szczegóły
25.07.2019 09.08.2019 BUDOWA DROGI WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SAMOSTRZEL – ETAP 1 Szczegóły
« 1 2 3 4 »