Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
02.06.2021 22.06.2021 Rozbudowa ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach Szczegóły
20.05.2021 28.05.2021 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KRUSZYWA WAPIENNEGO, MIESZANKI KRUSZYW ORAZ DESTRUKTU ASFALTOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W SADKACH W ROKU 2021 Szczegóły
04.05.2021 04.06.2021 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SADKI Szczegóły
16.12.2020 23.12.2020 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Szczegóły
28.09.2020 09.10.2020 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Sadki od 1.01.2021 do 31.12.2021 Szczegóły
04.08.2020 19.08.2020 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090221C ANIELINY-BIELAWY O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA DROGĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W RAMACH MODERNIZACJI DRÓG NA ODCINKU 551 MB Szczegóły
16.07.2020 24.07.2020 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4, Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKACH Szczegóły
01.07.2020 14.07.2020 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4, Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKACH Szczegóły
19.06.2020 06.07.2020 Budowa skateparku w miejscowości Sadki Szczegóły
21.05.2020 08.06.2020 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki – Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »