UCHWAŁA Nr IV/22/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sadki na rok 2019

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 20.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 20.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego IV/22/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sadki na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 33 Statutu Gminy Sadki (Uchwała nr XXII/38/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 8 lipca 2016 r., opublikowana Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2430)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian