Uchwała nr XL/67/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017-2024

  • Rodzaj aktu prawnego UCHWAŁA
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XL
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XL/67/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017-2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.)oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian