Uchwała nr XVI/4/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016¬2024

uchwała XVI_4_2016 wieloletnia prognoza finansowa

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.01.2016
  • Data wejścia w życie 29.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/4/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016¬2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol ity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian