UCHWAŁA NR XVI/62/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.12.2019
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/62/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) w związku z § 65 ust. 1 i 2 oraz § 75 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Sadki (Uchwała Nr VIII/18/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r., opublikowana Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 2683)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian