UCHWAŁA NR XVI/67/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 19.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/67/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 2 ust.3 oraz art. 6 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku z § 86 ust. 2 Statutu Gminy Sadki (Uchwała Nr VIII/18/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 26 83)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian