Uchwała nr XX/32/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/29/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016–2024

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 18.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/32/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany Uchwały Nr XIX/29/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016–2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.226, art.227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian