UCHWAŁA NR XXIII/26/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sadki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/26/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia Wójtowi Gminy Sadki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian