UCHWAŁA NR XXIII/31/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Nieobowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.07.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.07.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3349
  • Nr aktu prawnego XXIII/31/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian