UCHWAŁA NR XXIII/35/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Sadki, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 17.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.07.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3353
  • Nr aktu prawnego XXIII/35/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Sadki, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian