UCHWAŁA NR XXIII/37/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki przeprowadzenia kontroli

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/37/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki przeprowadzenia kontroli
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z §63 i §65 ust. 3 Statutu Gminy Sadki przyjętego Uchwałą Nr VIII/18/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 2683)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian