Uchwała Nr XXVIII/70/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016 – 2024

  • Rodzaj aktu prawnego UCHWAŁA
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 13.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVIII/70/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na 2016-2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446 ze zm.), art. 226, art 227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6. art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych *Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego *Dz. U. z 2015 r., poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian