Uchwała Nr XXX/4/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017-2024

  • Rodzaj aktu prawnego UCHWAŁA
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 25.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXX/4/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017-2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian