Uchwała Nr XXXII/21/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017 – 2024

  • Rodzaj aktu prawnego UCHWAŁA
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXII/21/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017 - 2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.226, art.227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian