UCHWAŁA NR XXXVII/48/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017–2024

  • Rodzaj aktu prawnego UCHWAŁA
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 28.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVII/48/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017–2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.226,art.227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian