Uchwała nr XVIII/22/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016-2024

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVIII/22/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016-202
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 226 art. 227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6. art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian