Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-17 13:29:06 ZARZĄDZENIE Nr 6.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz w sprawie ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020 Szczegóły
2 2020-01-17 11:34:02 OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w… Szczegóły
3 2020-01-15 12:39:52 ZARZĄDZENIE Nr 5.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Gminę Sadki Szczegóły
4 2020-01-15 10:51:36 ZARZĄDZENIE NR 4.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2020 oraz regulaminu pracy komisji konkursowej Szczegóły
5 2020-01-15 08:55:53 XVII sesja Szczegóły
6 2020-01-14 15:17:26 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów – 20 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 Szczegóły
7 2020-01-14 15:11:38 Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Sadki – 23 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 Szczegóły
8 2020-01-13 15:08:55 Obwieszczenie o postanowieniach Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w sprawie wszczętej w dniu… Szczegóły
9 2020-01-13 11:23:36 ZARZĄDZENIE NR 3.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
10 2020-01-13 08:03:45 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 i… Szczegóły
« 1 2 3 4 201 202 203 »