Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-09 10:28:44 Referat Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Szczegóły
2 2019-12-05 14:28:35 RAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Informuję, że zakończony został proces konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo – wschodniej części wsi Sadki, realizowanego w ramach projektu grantowego „Partycypacja w planowaniu”. Raport dostępny w Urzędzie… Szczegóły
3 2019-12-05 14:26:23 Klauzula informacyjna - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Straż Gminną w Sadkach     Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. poz. 125), informujemy: 1.    Administratorem… Szczegóły
4 2019-12-05 13:33:22 Klauzula informacyjna - Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informacja o celu zbierania danych przez Administratora Danych Osobowych i prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu… Szczegóły
5 2019-12-05 12:30:03 ZARZĄDZENIE NR 109.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
6 2019-12-03 13:14:13 PROTOKÓŁ NR XIV/2019 Z XIV SESJI RADY GMINY SADKI Szczegóły
7 2019-12-03 12:50:17 UCHWAŁA NR XV/54/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Śmielin dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Wybitowo położonej na terenie Sołectwa Śmielin Szczegóły
8 2019-12-03 12:44:10 UCHWAŁA NR XV/53/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Mrozowo dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Pólko położonej na terenie Sołectwa Mrozowo Szczegóły
9 2019-12-03 12:36:36 UCHWAŁA NR XV/52/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Samostrzel dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Borek położonej na terenie Sołectwa Samostrzel Szczegóły
10 2019-12-03 12:25:04 UCHWAŁA NR XV/51/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Szczegóły
« 1 2 3 4 195 196 197 »