Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-06-17 11:22:28 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym rachmistrzów spisowych Szczegóły
2 2021-06-17 08:45:00 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie samoobsługowej myjni samochodowej z budynkiem technologicznym na terenie działki nr 333/2 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
3 2021-06-16 10:04:58 XXXVI sesja Szczegóły
4 2021-06-16 09:35:29 Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Sadki – 24 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 Szczegóły
5 2021-06-16 09:01:13 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów – 21 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 Szczegóły
6 2021-06-16 08:37:23 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Mrozowo, gmina Sadki Szczegóły
7 2021-06-09 14:53:45 Obwieszczenie - Polowanie Koła Łowieckiego Nr 10 "Jeleń" Szczegóły
8 2021-06-02 15:48:07 Rozbudowa ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4aca5abd-ff30-49c4-8758-fc475d6b43ae Identyfikator postępowania: 4aca5abd-ff30-49c4-8758-fc475d6b43ae 15.06.2021 r. - Dodano  odpowiedzi na zapytania Wykonawców 18.06.2021 r. - Dodano zmianę treści SWZ oraz zmieniono termin składania ofert 18.06.2021 r. -… Szczegóły
9 2021-06-02 09:39:33 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN-nN oraz przebudowie linii napowietrznej nN-0,4kV na terenie działek nr 372, 23/1, 364, 376, 19, 432, 431, 428, 430, 429, 137/2, 137/3, 138/4, 403 obręb ewidencyjny Samostrzel. Szczegóły
10 2021-06-02 08:10:36 ZARZĄDZENIE Nr 31.2021 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sadki” Szczegóły
« 1 2 3 4 263 264 265 »