Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-28 12:01:55 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Sadki od 1.01.2021 do 31.12.2021 Szczegóły
2 2020-09-28 10:36:20 UCHWAŁA NR XXVI/50/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej Szczegóły
3 2020-09-28 10:27:28 UCHWAŁA NR XXVI/49/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2020–2024 Szczegóły
4 2020-09-28 10:18:03 UCHWAŁA NR XXVI/48/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
5 2020-09-28 08:55:17 Zarządzenie nr 77.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 września w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zarządzenie nr 77.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 września w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,… Szczegóły
6 2020-09-25 09:55:11 PROTOKÓŁ NR XXV/2020 Z XXV SESJI RADY GMINY SADKI Szczegóły
7 2020-09-25 09:02:34 XXVI sesja-28.09.2020 Szczegóły
8 2020-09-24 13:51:01 Zarządzenie nr 76.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach Zarządzenie nr 76.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach Szczegóły
9 2020-09-22 13:58:18 Zarządzenie nr 75.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sadki na rok szkolny 2020/2021 Zarządzenie nr 75.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sadki na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
10 2020-09-22 13:41:01 ZARZĄDZENIE NR 74.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Sadkach ZARZĄDZENIE NR 74.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
« 1 2 3 4 235 236 237 »