Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-02 08:10:30 Wzór oświadczenia majątkowego Szczegóły
2 2020-03-31 11:56:40 UCHWAŁA NR XIX/20/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach za rok 2019 Szczegóły
3 2020-03-31 11:37:08 UCHWAŁA NR XIX/19/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
4 2020-03-31 11:29:19 UCHWAŁA NR XIX/18/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok Szczegóły
5 2020-03-31 11:21:34 UCHWAŁA NR XIX/17/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2020 roku Szczegóły
6 2020-03-31 11:11:02 UCHWAŁA NR XIX/16/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2020–2024 Szczegóły
7 2020-03-31 10:51:16 UCHWAŁA NR XIX/15/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok . Szczegóły
8 2020-03-31 10:21:46 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2019 r. Zarządzenie nr 25.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2019. Sprawozdanie z wykonania budżetu za… Szczegóły
9 2020-03-31 09:56:45 Zarządzenie nr 25.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2019. Zarządzenie nr 25.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2019. Szczegóły
10 2020-03-30 11:23:32 XIX sesja-26.03.2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 209 210 211 »