Zaproszenie do złożenia oferty na „pełnienie funkcji obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach kontrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sadkach”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian