Zaproszenie do złożenia oferty NA ZAKUP I DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY 2016/2017

 Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017

 Informujemy, że w ZAPYTANIU OFERTOWYM PKT. 5  POWINIEN BRZMIEĆ:

 Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez Wykonawcę:

  1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki, pokój nr 18.

Ofertę złożyć należy do dnia 26.08.2016r. , do godz. 14:00

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian