Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Sadki

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy
Sadki, zgodnie z warunkami określonymi w konkursie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 ­2020. Gmina Sadki planuje uzyskać wsparcie na przygotowanie programu rewitalizacji w ramach w/w konkursu. Przygotowany program rewitalizacji ma stanowić podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

zapytanie ofertowe

W razie pytań w sprawie zapytania ofertowego kontaktować się z:
Joanna Nowicka Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Gminy
w Urzędzie Gminy w Sadkach
e-mail: przetarg[at]sadki[dot]pl
tel. 52 339 39 47
sekretariat 52 339 39 30

Informacja o rozstrzygnięciu

protokół

Informacja przeniesiona z www.bip.sadki.lo.pl

potwierdzenie

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Sadki
  • Tryb zamówienia publicznego Negocjacje z ogłoszeniem
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 24.02.2016
  • Data składania ofert 04.03.2016
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 04.03.2016
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki, sekretariat, pokój nr 18
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian