Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania informacji publicznej na wniosek oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Sadkach

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 25.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zasad udzielania informacji publicznej na wniosek oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Sadkach
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) , art. 4 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 15 ust. 1, art. 23a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm., art.8 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1243 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian