Zarządzenie nr 23.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 27.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1727
  • Nr aktu prawnego 23.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian