Zarządzenie nr 26.2018 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Sadki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 26.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Sadki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 7a ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) oraz § 5 i § 6 uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 3291)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian