ZARZĄDZENIE NR 29.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  • Rodzaj aktu prawnego ZARZĄDZENIE
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 25.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 29.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 9a ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Uchwały nr IX/34/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian