Zarządzenie Nr 34.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” w Sadkach, przy ul. Kościelnej 7

  • Rodzaj aktu prawnego ZARZĄDZENIE
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 03.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 34.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Sadki "Dobre Ludki" w Sadkach, przy ul. Kościelnej 7
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 36 a ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz try
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian