Zarządzenie Nr 34.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na inwestycję celu publicznego teren rekreacyjno – sportowy

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 34.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na inwestycję celu publicznego teren rekreacyjno - sportowy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017r., poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), § 10 ust. 1 uchwały Rady Gminy Sadki Nr XXV/3/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2002r. Nr 3 poz. 54 i 55 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian