Zarządzenie Nr 45.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach, przy ulicy Mickiewicza 1, której organizacyjnie podporządkowana jest Szkoła Filialna w Dębowie,

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 05.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 45.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach, przy ulicy Mickiewicza 1, której organizacyjnie podporządkowana jest Szkoła Filialna w Dębowie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1, 10 i 21, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian