ZARZĄDZENIE Nr 45.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników mienia ruchomego (środków trwałych, wyposażenia) oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Sadki

  • Rodzaj aktu prawnego ZARZĄDZENIE
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 07.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 45.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników mienia ruchomego (środków trwałych, wyposażenia) oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Sadki
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Nr 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian