Zarządzenie Nr 47.2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.05.2016
  • Data wejścia w życie 12.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 47.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzeni gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1515.), art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.), oraz § 10 i § 27 uchawły Nr XXV/3/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian