Zarządzenie nr 58.2016 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Sadki

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 10.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 58.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny nabycia nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Sadki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515). art 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2015 r.), art 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz 1774 ze zm. ), oraz §16 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady Gminy Sadki nr XXV/3/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2002 r. Nr 3 poz. 54 i 55 ze zm. )
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian